Äänitys- ja toistokomennot

Äänitys- ja toistokomennot toimivat yksittäisillä näppäimillä:

  • toisto aloitetaan painamalla (SPACE)
  • äänitys aloitetaan painamalla (R) (engl. record)
  • äänitys keskeytetään painamalla (P) (engl. pause); tällöin äänitystä voidaan jatkaa painamalla P uudestaan
  • äänitys pysäytetään painamalla (S) (engl. stop); tällöin kursori palautuu sille paikalle, jossa se oli kun äänitys aloitettiin.
  • ääntä voidaan toistaa silmukassa valitsemalla soitettava alue ja painamalla (L) (engl. loop)

Äänitetyn tiedoston kuvaaja näkyy ruudulla. Kokonaisnäkymän äänitetystä tiedostosta saa valitsemalla näytä > sovita ikkunaan (CTRL+F).

Selvyyden vuoksi on hyvä nimetä äänitetyt raidat: ikkunan vasemmassa laidassa lukevat raidan tiedot. Oletuksena kaikkien raitojen nimi on ”Audioraita”. Nimen vieressä olevasta alaspäin osoittavasta nuolesta klikkaamalla päästään raidan omaan ponnahdusvalikkoon, josta painetaan ”nimi”. Tällöin aukeaa ponnahdusikkuna, jossa raita voidaan nimetä uudelleen.