Äänittäminen

Audacityllä äänittäminen on tietyiltä osin erilaista kuin muilla tavanomaisilla äänitysohjelmilla. Aina kun Audacityllä äänitetään, ohjelma luo uuden raidan tai uusia raitoja – riippuen siitä, kuinka monta sisääntulevaa kanavaa audio IO –valikosta on asetettu. Valikko löytyy polkua Muokkaa > Asetukset > Audio IO (CTRL+P).

Kun valitaan sisääntulevien kanavien määräksi 2, Audacity äänittää stereoraidan. Kun sisääntulevien kanavien määrä on muu kuin 2, raidat ovat aina yksittäisiä.

Stereoraita voidaan halkaista kahdeksi monokanavaksi äänityksen jälkeen raidan oman ponnahdusvalikon kohdasta ”Jaa stereoraita”. Kaksi päällekkäistä raitaa voidaan yhdistää steroraidaksi valitsemalla ylemmän raidan ponnahdusvalikosta ”Yhdistä steroraidaksi”.

HUOM! Raitoja ei luoda ennen äänitystä; ne ilmestyvät, kun äänitys aloitetaan. Raidat voidaan tarvittaessa yhdistää ja nimetä äänityksen jälkeen.

Esimerkkejä audio IO –asetuksista käytettäessä äänikorttia, jossa on 8 sisääntulokanavaa:

  • Jos halutaan äänittää yksi raita ja käyttää äänikortin sisääntuloa 1, valitaan äänitettävien kanavien määräksi 1 ja äänityslaitteksi äänikortin sisääntulot 1/2.
  • Jos halutaan äänittää kaksi raitaa kerralla ja käyttää äänikortin sisääntuloja 1-2, valitaan äänitettävien kanavien määräksi 2 ja äänityslaitteksi äänikortin sisääntulot 1/2.
  • Jos halutaan äänittää kuusi raitaa kerralla ja käyttää äänikortin sisääntuloja 3-8, valitaan äänitettävien kanavien määräksi 6 ja äänityslaitteeksi koko äänikortti.