Miksaus

Miksauksella tarkoitetaan kahden tai useamman raidan yhteensovittamista käyttäen apuna tasonsäätöä, panorointia, taajuuskorjaimia ja efektointia.

Audacityn raitakohtaiset säädöt löytyvät kontrollipaneelista ruudun vasemmassa reunassa:

Tasonsäätö: Kullakin raidalla audiosignaalin voimakkuutta säädetään kontrollipaneelissa sijaitsevasta -/+ -liukusäätimestä. Kun säädintä raahataan hiirellä, se liikkuu kolmen desibelin portaissa. Kun säädintä raahataan SHIFT pohjassa, porras on yhden desibelin suuruinen. Tämän tarkempi tasonsäätö ei Audacityssä ole mahdollista.

Kun raitojen tasoja säädetään, kannattaa huomioida, että digitaalisen signaalin maksimiarvoa eli ns. nollatasoa (0 dBFS) ei saa eikä voi ylittää. Muutoin signaali säröytyy heti voimakkaasti. Koska Audacityssä ei ole omaa tasomittaria, kannattaa tasoja tarkkailla äänikortin tasomittarista tai macissa järjestelmäasetusten äänivalikosta löytyvästä mittarista.

Panorointi: Panoroinnilla tarkoitetaan audiosignaalien sijoittamista halutuille paikoille stereokannalla. Panorointisäädin V/O (engl. L/R – vasen ja oikea) sijaitsee raidan kontrollipaneelissa tasonsäädön alapuolella. Normaalisti hiirellä raahattaessa säädin liikkuu 10%:n portaissa, 100%:n ollessa täysi panorointi sivulle. Tarkempi panorointi on mahdollista, kun säätö tehdään SHIFT pohjassa.