Klikin käyttö äänityksessä

Toisinaan on tarpeellista käyttää äänityksessä klikkiä eli metronomia. Klikkivalikko on englanninkielinen. Klikkiraita tehdään seuraavasti:

  • Asetetaan kursori raidan päälle haluttuun kohtaan, esimerkiksi alkuun painamalla (HOME).
  • Valitaan Luo > Click Track.
  • Määritellään ponnahdusikkunassa klikille
    • tempo (beats per minute – iskua / min)
    • neljäsosaiskujen määrä tahdissa (beats per measure – iskua / tahti)
    • tahtien lukumäärä (Number of measures – tahtien määrä
  • Painetaan OK; klikkiraita ilmestyy työskentelyikkunaan.

Klikkiraita voi auttaa muusikoita pysymään paremmin rytmissä, mutta toisinaan sillä voi olla muusikkojen suoritukseen myös haitallinen vaikutus. Otot kannattaa kuunnella heti äänityksen jäkeen ilman klikkiä. Rumpuraitojen tai muiden selvää pulssia toistavien raitojen äänityksen jälkeen klikkiä ei yleensä tarvita.