Koulutyöskentely

Audacity soveltuu hyvin arkipäiväiseen koulukäyttöön. Sillä voi tehdä yksinkertaisia äänityksiä luokkatilanteissa, muokata, editoida ja pakata ääntä. Tässä osassa esitellään tapoja hyödyntää audio-ohjelmia kouluopetuksessa.

Musiikin analyyttinen kuuntelemisen opettaminen:

Analyyttisen kuuntelun opettaminen on tärkeä osa musiikin perusopetusta. Oppilaiden on hyvä tietää, että nykyaikaisessa musiikkiteollisuudessa myytävä tuote on yhä harvemmin realistinen musiikkitallenne; markkinoilla myydään pikemminkin illuusioita. On hyvä oppia kuulemaan, mikä on aitoa ja mikä taas esimerkiksi efektoimalla tehtyä.

Kun oppilaille esitellään digitaaliaudion erilaisia työskentelymenetelmiä, levynteon prosessi selkiytyy ja oppilas osaa paremmin perustella omat musiikkimieltymyksensä. Parhaimmassa tapauksessa hän innostuu itsekin kokeilemaan musiikkituotantoa. Audacityn käyttäminen demonstraatioissa on järkevää, sillä se on ilmainen ohjelma, jonka oppilaat voivat itse ladata myös kotikoneilleen.

Audacityn tai muiden musiikkiohjelmien avulla opettaja voi normaalissa luokkatilanteessa esitellä levyntekoprosessia ja nykyaikaisen musiikkituotannon tyypillisimpiä työskentelytapoja. Esiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • lauluraidan leikkaaminen
 • laulun vireenkorjaus
 • erilaiset tila- ja viive-efektit

Tähän tarvittava kalusto on seuraava:

 • tietokone
 • ääniohjelma (esimerkiksi Audacity) ja demonstraatiomateriaali
 • äänikortti, josta ääni saadaan tuotua mikseriin tai vahvistimeen
 • PA-järjestelmä tai muut tarpeeksi isot kaiuttimet
 • videotykki ja valkokangas, johon tietokoneen ruudun kuva heijastetaan

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä oppilasharjoituksista:

 • Miksauksessa käytettyjen efektien kirjallinen tai suullinen kuvailu ajankohtaisesta musiikkikappaleesta.
 • Keskustelua nykyartistien imagon ja taitojen suhteesta: kuka on ilmeetön taituri, kuka on taidoton diiva?
 • Oppilaat rakentavat lyhyen biitin yhdistelemällä looppeja netin looppikirjastoista.