Tärkeitä pikakomentoja

Pikakomentojen käyttö nopeuttaa työskentelyä. Audacityssä on valmiiksi asetettuja oletuspikakomentoja. Uusi pikakomento voidaan asettaa valikosta Muokkaa > Asetukset > Näppäimistö: valikossa mennään halutun toiminnon kohdalle, jolloin teksti värittyy siniseksi. Sitten kursori asetetaan tyhjään kenttään ikkunan vasemmassa alareunassa ja haluttu pikakomento näppäillään. Tämän jälkeen painetaan ”Aseta” ja ”OK”.

Mac-ympäristössä CONTROL korvataan käskyllä COMMAND (omppunäppäin).

Yleistä:

Asetukset (CTRL+P)
Tallenna projekti (CTRL+S)
Tuo audiotiedosto (CTRL+I)
Kumoa (CTRL+Z)
Tee uudelleen (CTRL+SHIFT+Z)

Näytä:

Lähennä näkymää (CTRL+1)
Normaali zoomaus (CTRL+2)
Loitonna näkymää (CTRL+3)
Sovita ikkunaan (CTRL+F)
Sovita pystysuunnassa (CTRL+SHFT+F)
Zoomaa valintaan (CTRL+E)

Äänittäminen ja toistaminen:

toisto aloittaminen (SPACE)
äänityksen aloittaminen (R)
äänityksen keskeyttäminen (P)
äänityksen jatkaminen keskeyttämisen jälkeen (P)
äänityksen pysäyttäminen (S)
toista silmukassa (L)
Lisää merkki toistokohtaan (CTRL+M)
Siirry projektin alkuun (HOME)

Työkalut:

Valintatyökalu (F1)
Verhotyökalu (F2)
Piirtotyökalu (F3)

Zoomaustyökalu (F4)
Aikakorjaustyökalu (F5)

Editointi:

Leikkaa (CTRL+X)
Poista (CTRL+K)
Kopioi (CTRL+C)
Liitä (CTRL+V)
Kahdenna (CTRL+D)
Jaa (CTRL+Y)
Rajaa (CTRL+T)
Lisää valintaan merkki (CTRL+B)
Etsi nollakohdat (Z)