Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Musiikin työpaja - elämykselliset työtavat musiikinteorian ja säveltapailun opetuksessa

Anna Kuoppamäki
annakwelho.com

Teorian ja säveltapailun opetuksen lähtökohdista

Musiikinteoria on tukiaine, jonka tulisi tukea soittoharratusta opettamalla lasta ymmärtämään musiikin sisäisiä lainalaisuuksia ja olemalla mukana kasvattamassa häntä todelliseen muusikkouteen. Haasteena meille kaikille lienee, että teorianopetus koetaan helposti irralliseksi ja abstraktiksi. Lasten kanssa työskenneltäessä käsitteet jäävät pelkäksi sanahelinäksi, ellei niiden oppimiseen liity elämyksellistä kokemista. Sen vuoksi on oppilaan näkökulmasta tärkeää oppia yhteisen kieliopin ja käsitteistön rinnalla ymmärtämään sitä, mihin teorian tuntemusta ylipäänsä tarvitaan eli itse musiikkia. Sitä, että musiikillinen ilmaisu länsimaisessa musiikissa syntyy melodian, rytmin, harmonian, muotorakenteiden, sointivärien ja dynamiikan keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Siksi kaikki elämyksellisyyttä ja käytännönläheisyyttä tukevat työtavat ovat mielestäni ensiarvoisen tärkeitä teorian ja soivan kontekstin yhteyttä etsittäessä. Soitinten käyttö teorianopetuksessa auttaa konkretisoimaan opittavia teoriasisältöjä.

Oppimisesta →

Tulostettava versio