Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Moniäänisen kuoromateriaalin käyttö säveltapailuopetuksessa

Soila Nurminen

Moniäänisen laulamisen perustana on aktiivinen ja rohkea yksiääninen laulaminen. Ennen kuin aloitetaan moniääninen laulaminen, on hyvä tehdä erilaisia valmentavia harjoituksia, esimerkiksi sävellajiin ja asteikkoon tai intervallien laulamiseen ja/tai kuunteluun liittyviä tehtäviä. Kaksi- tai useampiäänistä laulamista voidaan harjoittaa laulujen tai kansanlaulusovitusten lisäksi mm. käsimerkeistä laulaen, laatien erilaisia melodiaostinatoja, säestäen melodiaa perussoinnuin tai erilaisin kaanontehtävin. Jo kaksiääniselle kuorolle (SA), mutta myös kolmiääniselle (SSA tai SAB), on saatavilla runsaasti erilaista materiaalia.

Tämä artikkeli käsittelee yhtä esimerkkiä, joka soveltuu alkeistason käyttöön. Samaa esimerkkiä voidaan käyttää myös edistyneempien oppilaiden kanssa keskittyen esimerkiksi puhtaaseen intonaatioon tai soivan kuulokuvan analysointiin. Jokaisen tehtävän vaikeusaste riippuu aina tehtävänasettelusta. Opettaja asettaa vaikeusasteen, sillä hän tuntee ryhmänsä sekä kulloinkin käsiteltävän asiakokonaisuuden tarpeet. Kaikkia ideoita ja harjoitustapoja ei ole tarkoitettu käsiteltäviksi yhden tunnin aikana. Artikkeli sisältää myös vaihtoehtoisia työtapoja, joista opettaja voi valita sopivimman tavan kulloinkin kyseessä olevan kappaleen harjoittamiseksi. Artikkelin harjoitusideat on pohdittu tonaalisen esimerkin avulla, mutta ne soveltuvat myös modaalisen ja vapaatonaalisen moniäänisen kuoromateriaalin harjoittamiseen.

Artikkelin lopussa on lähdeluettelonomainen lista erilaisesta kuoromateriaalista, joka soveltuu mainiosti perustason säveltapailutunneille.

Esimerkki →

Tulostettava versio