Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Elävää musiikkia

Lotta Ilomäki
Säveltapailun ja pedagogiikan opettaja
Sibelius-Akatemia

Säveltapailuopetuksessa käsite "elävä musiikki" on vakiintunut tarkoittamaan teosten tai teoskatkelmien käyttöä kuuntelutehtävinä ilman pelkistämistä eli alkuperäisessä asussaan myös tekstuurin ja soitinnuksen osalta. Elävä musiikki on säveltapailussa usein siis äänitettyä. Joka tapauksessa kyse pitäisi olla juuri todellisen elämän taidoista, joilla on käyttöä luokkahuoneen ulkopuolellakin. Useimmille meistä opettajista lienee silti kiusallisenkin tuttua, että juuri nämä tehtävät tuottavat useille oppilaille eniten hankaluuksia.

Hedelmällisempää kuin opettaa oppilaita selviytymään tietystä tehtävätyypistä on tietysti kysyä, miten yleisesti voimme parantaa oppilaiden valmiuksia toimia todellisissa, monimutkaisissakin musiikillisissa tilanteissa ja jäsentää kuulemaansa musiikkia käytännössä. Pohdin tässä kirjoituksessa sekä oman opetuskokemukseni että kirjallisuuden valossa opettajan mahdollisuuksia tukea eri tavoilla musiikkia hahmottavia oppilaita tonaalisen musiikin kuulonvaraisessa erittelyssä.

Oppilas valintojen keskellä →

Tulostettava versio