Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Intonaatio-oppia puhaltajille - torvi mukaan teoriatunnille?

Ville Komppa
Musiikinteorian opiskelija
Sibelius-Akatemia
vkomppasiba.fi

Puhaltajien intonaation parantaminen tai parantuminen tapahtuu yleensä henkilökohtaisen opetuksen ja yhtyesoiton sivutuotteena. Osa opettajista tai yhtyeiden vetäjistä kiinnittää tähän paljonkin huomiota, jolloin parannusta epäilemättä myös tapahtuu. Mutta voisiko tai kannattaisiko ongelmaan tarttua suoremmin - rakentamalla kurssi, jonka tavoitteena olisi intonaation parantaminen, ja yhtyesoitto olisi tähän väline?

Pidin Espoon musiikkiopiston puupuhallinoppilaista kootulle ryhmälle intonaatiokurssin keväällä 2002. Idea kurssista syntyi Sibelius-Akatemian proseminaarityötä suunnitellessani. Lähtöoletuksena oli se, että yhteissoiton puhtautta eli lyhyemmin intonaatiota voi ja kannattaa opettaa omana kurssinaan. Arvioin proseminaarityössäni kurssin kulkua ja tuloksia oppilailta keräämieni palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Kurssin oppitunneille osallistui läsnäoloaktiivisuuden vaihdellessa 6-12 soittajaa, jotka olivat yläaste- ja lukioikäisiä ja soittimessaan noin 3/3- ja I-tasolla. Tässä kirjoitelmassa pohdiskelen ennen kaikkea sitä, millä perusteilla - kurssilta saamani kokemus ja palaute huomioon ottaen - toteuttaisin vastaavan kurssin seuraavan kerran.

Intonaation perusteet →

Tulostettava versio