Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Kevätkori - arviointia lapsiryhmässä

Lotta Ilomäki

Musiikkiopistojen opetussuunnitelmatyötä tehtäessä on hiljattain keskusteltu paljon siitä, millaiset taidot ovat nuorelle musiikinharrastajalle tärkeitä. Musiikkiopistojen uusissa opetussuunnitelman perusteissa painotetaan, kuinka säveltapailu- ja teoriataitojen on tärkeä tukea lasten ja nuorten käytännön musisointia ja yhdistyä instrumenttiopiskeluun. Samoin on kiinnitetty huomiota oppilaiden omaan musiikin keksimiseen ja yhteismusisointivalmiuksiin. Pohdimme Sibelius-Akatemian opetusharjoitteluryhmässä, miten näitä tavoitteita voisi saada aiempaa paremmin näkymään myös kurssien suoritus- ja arviointitavoissa. Yritimme samalla muotoilla tavoitteita lapsille luontevaan ja kiinnostavaan muotoon, ja niin syntyi ”kevätkori” lapsiryhmiä varten. Alustavat kokemuksemme olivat rohkaisevia, ja niinpä laitamme tässä idean kiertoon, kokeiltavaksi ja paranneltavaksi. Jos perustason asiasisältö edelleen jaetaan perinteiseen tapaan kursseihin 1/3, 2/3 ja 3/3, kokeilumme vastasivat 1/3:n päättötasoa.

Pedagogisia näkökohtia →

Tulostettava versio