Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Analyysin uudet alueet vai vanhat?

Risto Väisänen
Musiikinteorian lehtori
Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen 1997-98 järjestämässä jatkokoulutusohjelmassa "Analyysin uudet alueet" tämän kirjoittajalle lankesi aiheeksi "pienoismuotojen analyysin ongelmia." Toisella kurssilla Lauri Suurpää opetti Schenker-analyysin perusteita. Yhdistelmä on oivallinen koska siinä terävöityy kaksi hyvin erilaista ja keskeistä näkökulmaa musiikin muotoon: Schenker-analyysissa poraudutaan musiikin muotoon sen monisyisten 'sisäisten' äänenkuljetusrakenteiden osalta, pienoismuoto-ongelmien kurssilla taas tarkastellaan ja määritetään musiikillisen muodon 'ulkoisemmin' jäsentäviä piirteitä, tekijöitä ja elementtejä. Kurssilla tarkastelttiin esim. menuettien ensimmäisten repriisien ja muiden pienten muotojen jäsentymistä 1700-luvun musiikissa sekä Fortspinnung-tyyppisten muotojen moninaisuutta Bachilla. Näillä www-sivuilla kurssin aiheita edustavat lisäksi artikkelit "Pienoismuotoanalyysin ongelmia" (Risto Väisänen) sekä "Schenker-analyysi: hierarkkinen näkökulma tonaalisen musiikin rakenneanalyysiin" (Lauri Suurpää).

Johdanto →

Tulostettava versio