Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Musiikin alkuopetusta soittaen ja liikkuen

Minna Pätäri ja Elina Pietilä

Tämän artikkelikokonaisuuden kirjoittajat työskentelevät Tampereen konservatoriossa opettaen musiikkileikkikoulu- ja niin kutsuttuja musiikkitaitoryhmiä. Artikkelin alkuosassa Minna Pätäri kuvaa soittimien käyttöä musiikkitaito-opetuksessa: ensin ryhmäopetuksessa erityisen käyttökelpoisiksi koettuja soittimia yleensä sekä sitten, käytännön esimerkin valossa, kokemuksia lasten omien soittimien käytöstä musiikkitaitotunneilla. Elina Pietilä keskittyy omassa osuudessaan musiikkiliikunnan mahdollisuuksiin. Kirjoitukset ovat syntyneet Mirja Kopran koordinoimassa musiikin alkuopetuksen työryhmässä.

Tampereen konservatoriossa musiikkitaito on 7 - 8-vuotiaille perusasteella opiskeleville lapsille tarkoitettua musiikinteorian ja säveltapailun alkuopetusta. Soittotuntiensa lisäksi lapset kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin musiikkitaitotunneille. Ryhmän koko on yleensä 6-12 lasta. Musiikkitaito on jaettu kahteen tasoon: muta 1 on tarkoitettu ekaluokkalaisille ja muta 2 tokaluokkalaisille lapsille.

Työtavat musiikkitaitotunneilla ovat pääosin samat kuin musiikkileikkikoulussa, eli laulaminen, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu. Näin opetellaan musiikinteorian ja säveltapailun alkeita, tutustutaan monenlaiseen musiikkiin ja eri säveltäjiin, luodaan pohjaa yhdessä musisoinnille ja haetaan ilmaisun rohkeutta. Opetusta tuetaan oppilaille annettavilla monisteilla, joihin opettajat suunnittelevat keskeisiä musiikinteorian ja säveltapailun alkeita koskevia pikku tehtäviä.Nämä kootaan omaan musiikkitaitokansioon.

Soittimien käyttö musiikin alkuopetuksessa →

Tulostettava versio