Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Luovia toimintamuotoja perustason teoria- ja säveltapailuopetukseen

Hanne Jurvanen
Keski-Helsingin musiikkiopisto

Musiikinteorian ja säveltapailun opetusta on viime vuosina pyritty kehittämään käytännönläheiseen ja lapsikeskeiseen suuntaan. Esittelen tässä harjoitteita, jotka olen omassa opetuksessani todennut toimiviksi ja innostaviksi. Tavoitteena kaikessa on oppilaan kuuntelun ja säveltapailutaitojen kehittäminen (melodian, rytmin, harmonian, muodon ja sointivärin hahmottaminen), oppilaiden oman luovuuden hyödyntäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ryhmätyöskentelyn tukeminen. Monissa harjoitteissa hyödynnetään kehorytmejä, soittimia ja liikettä.

Harjoitteet on jaoteltu seitsemään ryhmään. Ensimmäisessä harjoitetaan perussykettä ja aika-arvojen suhteita, toisessa opitaan rytmi liikkuen ja edetään nuotintamiseen, kolmannessa hahmotetaan liikkeen tai soiton kautta valmiita, sävellettyjä teoksia. Neljäs ryhmä sisältää melodiaharjoituksia ja viides pieniä säestysideoita. Kuudennen ja seitsemännen ryhmän harjoitteissa syntyy oppilaiden omaa musiikkia, toisessa rytmisen rungon ja toisessa toistuvan aiheen pohjalta. Ennen varsinaisia harjoitteita esitän vihjeitä käytännön toteutusta varten.

Osa harjoitteista on itse keksimiäni ja muokkaamiani, mutta monien lähtökohdat ovat peräisin erilaisilta opettajilta ja kursseilta (ks. lähteet). Mikäli harjoite on lainattu sellaisenaan, opettajan nimi on mainittu otsikon jälkeen.

Käytännön toteutusnäkökohtia →

Tulostettava versio