Hanketyöpaja Turussa / Projektverkstad i Åbo

Maanantai, helmikuu 1, 2016 - 12:30 - 15:30
Gillesgården
Aurakatu 1 G 2. kerros, Turku Auragatan 1 G 2. vån, Åbo
Tapahtumatyyppi: 
Hanketyöpaja ESR-hakijoille / Projektverkstad för ESF-ansökningar

ESR - hanketyöpaja | ESF - projektverkstad

Tapahtuman taustalla on kaksi valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa: Osallistava osaamista ja Luovaa osaamista, joihin on yhteensä varattu yli 20 miljoonaa euroa, ja joiden haku on käynnissä 1.3.2016 saakka. Tule testaamaan projekti-ideasi, löydä yhteistyökumppaneita!

Projektverkstaden ordnas på grund av två nationella ESF-utvecklingsprogram; Kunnande genom delaktighet och Kreativt kunnande, vilka har nästa ansökningsdeadline 1.3.2016. Sammanlagt omfattar dessa program 20 miljoner euro. Kom och testa din projektidé och hitta samarbetsparter!

Ohjelma | Program

12.30 Rahoittajien puheenvuorot | Finansiärernas talturer 1h
Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus / Närings- trafik- och miljöcentralen
Osallistava Osaamista | Kunnande genom delaktighet, Luovaa osaamista | Kreativt kunnande
Turun kaupunki | Åbo stad
Opetus- ja kulttuuriministeriö | Undervisnings- och kulturministeriet, RAY

13.30 Pitchaus | Pitchning av projektidé
3-5 ideaa joihin paneeli antaa palautetta | Feedback på projektidéer av panel

14.30 Lopuksi keskusteluaikaa rahoittajien edustajien kanssa | Möjlighet att diskutera med finansiärer

Ohjelma loppuu 15.30 | Programmet avslutas kl.15.30
Ilmoittautuminen | Anmälan http://bit.ly/1SHc2vc.