Mot nya äventyr!

Projektet tar slut – tusen tack!

NordMatch 2017: 5 nyckelord

NordMatch 2017 ordnades den 26 - 27.10 i Helsingfors.

Vilka projekt finansieras regionalt?

Läs vår nya utredning!

Creative and Inclusive Finland  – Kreativa delaktiga Finland (Luova ja osallistava Suomi) är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF-finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat