Infotillfällen om finansiering för kreativt kunnande – kom med!

Har du en idé gällande kreativa branscher och behöver finansiering? ESF-ansökan för kreativt kunnande är på gång med deadline 30.11.2017.

De projekt som finansieras skall vara sektoröverskridande och integrera kreativt kunnande med olika tillväxt- och omstrukturerade branscher, som företag och affärsliv, offentliga sektorn och läroanstalter, vilket förbättrar möjligheten för den kreativa branschens aktörer att förtjäna på sitt eget arbete. Målet är ett allt starkare samarbete mellan aktörer inom konst- och kulturella branscher samt tillväxt- och omstrukturerade branscher.

Projekten som genomförs bör ha fokus på aktörer inom de kreativa branscherna eller speciellt på att utnyttja de kreativa branschernas kunnande inom andra branscher. Projekten bör inkludera företag från olika branscher och professionella inom kreativa branscher (inkl. konst, kultur, kultur- och idrottsturism samt övriga tillväxt- och omstrukturerade branscher), företagsutvecklare och läroanstalter. Samarbete med organisationer och/eller företag som är verksamma inom kreativa branscher är en förutsättning för projektets finansiering.

Projekten ska vara riksomfattande eller av nationellt betydelse.

Mer information om ansökan och anvisningar för sökande finns på http://bit.ly/luovaaosaamista2017.

Ansökan görs elektroniskt via EURA2014-systemet på www.eura2014.fi.

Behöver du information?

Mer information ges vid följande tillfällen:

I alla evenemang får man ställa frågor på finska, svenska och engelska.

För nyheter om ESF-ansökan och andra evenemang följ vår hemsida: www.cifinland.fi