Kreativt kunnande - ansökan har öppnat

Media: 
|

Den 15.8 öppnar ESF-ansökan Kreativt kunnande. Ansökningstiden pågår till och med den 30.11.2017. 

Målet för kreativt kunnande är att utnyttja det kreativa kunnandet i företag och affärslivet, läroanstalter och den offentliga sektorn inom tillväxt- och omstrukturerade branscher för att arbetskraften inom de kreativa branscherna ska ha bättre möjligheter att försörja sig genom sitt eget arbete. Ambitionen är att ytterligare stärka samarbetet mellan aktörer inom såväl konst- och kulturbranschen som tillväxt- och omstrukturerade branscher.

Föreningsfestivalen 2016 – Ansökningsperioden är i gång!

Media: 
|

Den 3.10. - 9.10.2016 lyser Föreningsfestivalen upp höstmörkret i Svenskfinland. Ansökningsperioden är nu i gång: 11.4. – 15.5.2016 kan föreningar ansöka om aktiveringspengar för att bli en del av Föreningsfestivalen 2016. Festivalen finns till för att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för kunskap, utbyte av tankar, inspiration och informationsspridning.