Vad är det frågan om?

Vad är Creative and Inclusive Finland?

Creative and Inclusive Finland  – Kreativa delaktiga Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF-finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället.

 

Creative and Inclusive Finland fungerar som ett paraply för de projekt som förverkligas via ESF-finansieringsprogrammet. Nätverket stöder projektens verksamhet, hjälper dem att uppnå sina mål samt informerar utförligt om projektens verksamhet. Man aktiverar och stöder också aktörerna inom branschen i samband med projektansökan.

 

Creative and Inclusive Finland samlar och förmedlar information om evenemang, forskning, utveckling och framtidsutsikter inom skapande och engagerande verksamhet.

 

Creative and Inclusive Finland har ett nära samarbete med olika aktörer för att utveckla den ESF-finansierade projektverksamheten. Centrala samarbetspartners utgörs av en omfattande skara aktörer inom den kreativa branschen samt arbetet kring delaktighet i samhället såväl inom den privata och offentliga som tredje sektorn, NTM-centralerna, Undervisnings- och kulturministeriet, övriga finansiärer inom branschen, läroinrättningar och universitet inom branschen samt de som arbetar med utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Vad gör Creative and Inclusive Finland?

Stöder de projekt inom kreativt kunnande och kunnande genom att engagera

Stöder de projekt inom kreativt kunnande och kunnande genom att engagera

Creative and Inclusive Finland – Kreativa delaktiga Finland stöder med konkreta åtgärder de projekt inom kreativt kunnande och kunnande genom att engagera som förverkligas genom finansiering av Europeiska socialfonden (ESF).

 • Utvecklar verksamheten inom pågående projekt

 • Arrangerar seminarier, verkstäder och nätverksevenemang

 • Främjar självbedömning inom projekten

 • Förstärker projektens kommunikationer och ökar synligheten för deras verksamhet

 • Ökar projektverksamhetens effektivitet

Information om pågående projekt finns här
Information om kommande evenemang och workshops

Aktiverar och stöder

Aktiverar och stöder

Creative and Inclusive Finland – Kreativa delaktiga Finland aktiverar och stöder aktörerna inom branschen i samband med projektansökan till åtgärdshelheterna för kreativt och engagerande kunnande

 • Arrangerar projektverkstäder och presskonferenser

 • Handleder och utvecklar projektidéer tillsammans med aktörer inom branschen

 • Förstärker nätverken mellan projektpartners

Information om ESF-finansiering samt åtgärdshelheterna för kreativt kunnande och kunnande genom att engagera finns här.

 

Förmedlar information

Förmedlar information

Creative and Inclusive Finland – Kreativa delaktiga Finland förmedlar aktivt information

 • Samlar och förmedlar information om kreativa branscher samt arbete för delaktighet i samhället

 • Publicerar rapporter och forskning om branschen

 • Håller regelbundet kontakt till ett omfattande nätverk av intressegrupper

 • Informerar om finansieringsmöjligheter och ESF-finansiering


Ytterligare information om finansiering finns här.

Publikationer och statistiker

 

Skapar och förstärker nätverk

Skapar och förstärker nätverk

Creative and Inclusive Finland – Kreativa delaktiga Finland skapar och förstärker nätverk som främjar riksomfattande verksamhet inom de kreativa branscherna samt arbete för delaktighet i samhället.

 • Stöder nätverket mellan läroinrättningar samt dess verksamhet

 • Förstärker nätverket för utveckling av kommunal och regional verksamhet

 • Skapar regionala nätverk

Vilka är vi?

Nätverket Creative and Inclusive Finland - Kreativa delaktiga Finland förverkligas av

Konstuniversitetet

Helsingfors stad

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Metropolia

och Föreningen Luckan r.f.


Kreativa delaktiga Finland administreras av Undervisnings- och kulturministeriet och finansieras av NTM-centralen Tavastland.

Arbetsgrupp

Projektchef | jutta.jaakkola@uniarts.fi
Informatör | kaisa.larjomaa@uniarts.fi
Regionkoordinator | kirsi.siltanen@uniarts.fi
Kunnande genom att engagera | katri.halonen@metropolia.fi
Kunnande genom att engagera | leena.bjorkqvist@metropolia.fi
Kunnande genom att engagera | mai.salmenkangas@metropolia.fi
Kunnande genom att engagera | riikka.wallin@metropolia.fi
Medieexpert | jussi.linkola@metropolia.fi
Kunnande genom att engagera | silja.suntola@xamk.fi
Kunnande genom att engagera | antti.leppilampi@xamk.fi
Kreativt kunnande | taina.seitsara@hel.fi
Kreativt kunnande | katriina.rosavaara@hel.fi
Nordiska och finlandssvenska nätverk | anki.hellberg@gmail.com
Nordiska och finlandssvenska nätverk | sebastian.weckman@luckan.fi
Informatör - nordiska och finlandssvenska nätverk | liselott.linden@luckan.fi
Regional verksamhet - Södra Savolax | kaija.villman@xamk.fi