Season's greetings!
Hyvää joulua!
God jul!

Uniarts Helsinki = Sibelius Academy + Theatre Academy + Academy of Fine Arts

Taideyliopisto toivottaa ystävilleen valoisaa joulua! Tämän vuoden joulutervehdyksessä nähdään välähdyksiä marraskuussa järjestetyltä valosuunnittelun kurssilta, jolla tutustuttiin erilaisiin projisointitekniikoihin. Opiskelijat maalasivat kurssilla käsin lasidioja, jotka heijastettiin katukuvaan Helsingin Sörnäisissä. Videolla kuullaan Nordic Master in Global Music -ohjelman opiskelijoiden säveltämää musiikkia.

KIITOS PROJISOINTIKURSSIN OPISKELIJOILLE:
June Horton-White
Ruusa Johansson
Jari Matsi
Anastasia Paretskoi
Veli-Ville Sivén
Jan Tranta
Teija Turtio

MUSIIKKI (alun perin tehty Taideyliopiston strategiavideolle)

Säv. Venla Ilona Blom, Natalia Castrillón & Tomas Takolander

Venla Ilona Blom - sovitus, laulu, beatboxing, kantele
Natalia Castrillón - sovitus, laulu, harppu
Tomas Takolander - sovitus, laulu, kitara, trumpetti, basso, tuotanto, miksaus
Tuomas Haimakainen - sovitus, äänitys, miksaus
Svante Forsbäck / Chartmakers - masterointi

VIDEO
Mikko Mällinen / Kiwi Helsinki

Konstuniversitetet önskar alla sina vänner en strålande jul! Årets julhälsning bjuder på glimtar från en kurs i ljusdesign, som ordnades i november och som fokuserade på olika slags projiceringstekniker. På kursen handmålade studerande glasdior, som sedan projicerades på gatubilden i Sörnäs, Helsingfors. Den musik som hörs på videon är komponerad av studerande på Nordic Master in Global Music-programmet.

TACK TILL STUDERANDE PÅ PROJICERINGSKURSEN:
June Horton-White
Ruusa Johansson
Jari Matsi
Anastasia Paretskoi
Veli-Ville Sivén
Jan Tranta
Teija Turtio

MUSIK (ursprungligen komponerad för Konstuniversitetets strategivideo)

Komponerad av Venla Ilona Blom, Natalia Castrillón & Tomas Takolander

Venla Ilona Blom - arrangemang, sång, beatbox, kantele
Natalia Castrillón - arrangemang, sång, harpa
Tomas Takolander - arrangemang, sång, gitarr, trumpet, bas, produktion, mixning
Tuomas Haimakainen - arrangemang, inspelning, mixning
Svante Forsbäck / Chartmakers - mastering

VIDEO
Mikko Mällinen / Kiwi Helsinki

Uniarts Helsinki wishes its friends bright and happy holidays! In this year’s holiday greeting, we offer you glimpses into a lighting design course, organised in November, which focused on different kinds of projection techniques. Students hand-painted glass slides, which were then projected on a building in the Sörnäinen neighbourhood in Helsinki. The music heard in the video is composed by students studying in the Nordic Master in Global Music programme.

THANK YOU TO THE PROJECTING COURSE STUDENTS:
June Horton-White
Ruusa Johansson
Jari Matsi
Anastasia Paretskoi
Veli-Ville Sivén
Jan Tranta
Teija Turtio

MUSIC (originally created for Uniarts Helsinki’s strategy video)

Composed by Venla Ilona Blom, Natalia Castrillón & Tomas Takolander

Venla Ilona Blom - arrangement, singing, beatboxing, kantele
Natalia Castrillón - arrangement, singing, harp
Tomas Takolander - arrangement, singing, guitar, trumpet, bass, production, mixing
Tuomas Haimakainen - arrangement, recording, mixing
Svante Forsbäck / Chartmakers - mastering

VIDEO
Mikko Mällinen / Kiwi Helsinki