Teatterikorkeakoulu

Jan-Peter Kaiku

Arkisto

Nya möjligheter för fysisk scenframställning.

Nya möjligheter för fysisk scenframställning

Maya Tångeberg-Grischins konstnärliga doktorsavhandling – en skådespelares forskning kring skådespelartekniker till nytta för skådespelaren – fokuserar sig på teknikerna för mimik och pantomim. Som utgångspunkt för sitt forskningsprojekt har hon skapat fem sceniska verk.

I sin avhandling jämför Maya Tångeberg- Grischin fransk 1800-tals pantomim med abhinaya (scenframställning) så som den lever kvar i den över tusenåriga indiska scenkonsttraditionen kūtiyāttam. Hon lyfter fram elementära principer för ett sceniskt teckenspråk på basen av likheterna mellan dessa två stilarter. Hennes analys av mimik, handgester och känslouttryck är påverkad av neurobiologisk och neuro-estetisk forskning. Hon skapar teori med praktisk inriktning utgående från teknikerna för ett okodifierat och allmänt förståeligt sceniskt kroppsspråk. Syftet är att väcka intresse för användningen av handgester i scenframställning.

I Kerala är handgester och mimik fortfarande integrerade i klassiska dans- och teaterformer. Den europeiska pantomimen, som scenframställning utan tal baserad på handgester, ansiktsuttryck och rörelser, ser man knappast mera på samtida scener. En av orsakerna är att de stora förespråkarna från förra seklet från Copeau och Artaud till Decroux och Lecoq förhöll sig mycket kritiskt till kodifierad mimik.

Maya Tångeberg-Grischin är en schweizisk mimiker, regissör och pedagog på den fysiska teaterns område. Hon är elev till Jacques Lecoq i Paris och har studerat regi för Radu Penciulescu i Stockholm. Hennes specialområden är pantomim, mim och maskteater. År 1965 blev hon helt betagen av asiatisk teater i Paris. Hon har studerat dans och maskdans på Bali sedan 1980 och kathakali, bharatnātyam, mohiniyāttam och kūtiyāttam i Kerala sedan 1982. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet i Finland, Sverige, Tyskland, Polen och Indien har hon undervisat vid teaterskolor i Sverige, Tyskland och Finland. Hon har byggt upp en 4-årig utbildning för fysisk teater vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Även om doktoranderna numera är anknutna till Forskningscentret för teater, dans och performance är Maya Tångeberg- Grischin den första doktoranden med Svenska institution för skådespelarkonst som bakgrund.

 

Hae jutuista