Q&A: Luovan osaamisen ESR-haku

Luovan osaamisen ESR-haku on käynnissä 30.11.2017 saakka. Millainen hanke voi saada rahoitusta? Kuka voi hakea? Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Valtteri Karhu vastasi kysymyksiimme.

Mitä luovan osaamisen ESR-haulla tavoitellaan?

Haussa etsitään hankkeita, jotka edistävät taiteesta, kulttuurista ja luovilta aloilta syntyvän osaamisen hyödyntämistä kasvu- ja rakennemuutosalojen liiketoiminnassa ja kehittämisessä. Tavoite on luoda uutta liiketoimintaa taiteen, tieteen, teknologian ja erilaisen aineettoman tuotannon rajapinnoilta luovien alojen toimijoiden sekä muiden toimialojen kanssa. Käytännössä rahoitettavat hankkeet ovat erilaisia neuvonta, valmennus- ja koulutushankkeita, joissa lisätään osallistujien osaamista.

Mitä kaikkea "luovat alat" sisältävät?

Luovilla aloilla tässä haussa tarkoitetaan kulttuuri- ja taidealoja sekä sellaisia aloja joissa sovelletaan ja hyödynnetään taiteesta ja kulttuurista syntyvää osaamista ja sisältöjä. Määritelmä tosin elää ajan mukana ja laajenee. Yhteistä luovien alojen liiketoiminnalle on, että se perustuu usein tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeuksien hyödyntämiseen. Luoviin aloihin on perinteisesti laskettu kuuluvan: animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri sekä viestintäala.

Mitä tarkoittaa monialaisuus? Millaisia toimijoita on mukana hyvässä hankkeessa?

Luovaa osaamista -kokonaisuudessa monialaisuus tarkoittaa sitä, että etsimme hankkeita jossa eri toimialojen osaaminen sekoittuu. Hankkeen toiminnan tulee edistää kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen yhteistyötä. Hyvässä hankkeessa on osallistujina ja osaamisen kehittämisen kohteena sekä luovien alojen ammattilaisia että muiden toimialojen ammattilaisia. Muiden toimialojen osalta erityisen kiinnostavia aloja ovat kasvu- ja rakennemuutosalat joissa syntyy uutta liiketoimintaa.

Miten löydän kumppaneita muilta aloilta?

Kannattaa keskustella hankeideasta yrityskehitysorganisaatioiden, oppilaitosten, etu- tai toimialajärjestöjen kanssa. He osaavat usein kertoa, onko ajatukselle kysyntää ja tarjoavat mielellään mahdollisuuksia lähestyä heidän asiakkaitaan ja sidosryhmiä.

Mitä tarkoittaa valtakunnallisuus?

Valtakunnallinen hanke toteutetaan eri puolilla Suomea tai sen tulokset ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Valtakunnallinen tarkoittaa hankkeissa sitä, että hankkeen hyödyt eivät jää millekään tietylle maantieteelliselle alueelle Suomessa, eikä toimintaa suunnata maantieteellisellä alueella olevaan kohderyhmään.

Kuka voi osallistua luovan osaamisen ESR-hakuun?

Rahoitusta voivat hakea taiteen, kulttuurin ja luovien alojen järjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja säätiöt sekä yritykset.

Mikä on ESR?

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on vuonna 1957 perustettu Euroopan unionin rahoitusväline, jonka tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan mm. edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä tai kehittää osaamista tai järjestelmiä. ESR myöntää vuosittain 10 miljardia euroa tukea miljoonien eurooppalaisten työnäkymien edistämiseen. Kuluvalla ohjelmakaudella (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) Suomessa jaetaan ESR-rahaa 994,6 miljoonaa euroa.

Miksi tänä vuonna ei järjestetä ideahakua?

Viime vuonna järjestetyssä luovan osaamisen ideahaussa saatiin suuri määrä ideoita, joista vain osa voitiin valita rahoitukseen. Osa ideoista on vieläkin ajankohtaisia. Uusien ideoiden keräämistä ei tässä tilanteessa katsottu tarpeelliseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei uusia ajatuksia ja hanke-esityksiä kannattaisi suunnitella ja jättää hakuun. Ideaa kannattaa kokeilla kertomalla siitä Creative and Inclusive Finlandin asiantuntijoille tai vaikka pitchaamalla ideaa omille kollegoille.

Ehdinkö vielä kirjoittaa hakemuksen?

Aikaa hakemuksen kirjoittamiseen on hyvin, mutta hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa heti. Usein hakijat jättävät varsinaisen hakemuksen kirjoittamiseen aivan haun viimeisiin päiviin. Näin ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä koskaan ei tiedä, minkälaisia viivästyksiä viimeisinä päivinä tulee vastaan.

Mitä tapahtuu ESR-haun päättymisen jälkeen?

Haun päättymisen jälkeen hakemukset arvioidaan ja pisteytetään ELY-keskuksessa. ELY-keskus keskus pyytää hakemuksista myös asiantuntijalausuntoja. Vuodenvaihteen jälkeen tammi–helmikuun vaihteessa hakemukset ja valintaesitykset käsitellään toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmässä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tämän jälkeen ELY-keskus ilmoittaa hakijoille ratkaisunsa ja rahoitettavaksi valittujen hankkeiden kanssa neuvotellaan mahdollisista suunnitelman tarkennuksista. Ensimmäiset hankkeet voivat käynnistyä maaliskuun 2018 alussa.

Mistä löydän lisää tietoa?

Löydät hakukuulutuksen ja hakijan ohjeet Rakennerahastot.fi-sivustolta.

Saat lisää tietoa myös hakuinfoissa, joita järjestetään eri puolilla Suomea loka–marraskuussa: