Mistä on kyse?

Mikä on Creative and Inclusive Finland?

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland on aktiivisesti toimiva verkosto, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää ESR-rahoitteista toimintaa luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen alalla.

 

Creative and Inclusive Finland on sateenvarjo ESR-rahoitusohjelman kautta toteutettaville hankkeille. Se tukee hankkeiden toimintaa, auttaa hankkeita pääsemään tavoitteisiinsa sekä kertoo laajasti hankkeiden toiminnasta. Se myös aktivoi ja tukee alan toimijoita hankehakujen yhteydessä.

 

Creative and Inclusive Finland kokoaa ja välittää tietoa luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen alan tapahtumista, tutkimuksista, kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä.

 

Creative and Inclusive Finland työskentelee tiiviissä yhteistyössä eri osapuolien kanssa ESR-rahoitteisen hanketoiminnan kehittämiseksi. Keskeisiä kumppaneita ovat ennen kaikkea laaja joukko luovan ja osallistavan osaamisen alan toimijoita niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla, ELY-keskukset, Opetus- ja kulttuuriministeriö, toimialan muut rahoittajat, alan oppilaitokset ja yliopistot sekä kunta- ja aluetoiminnan kehittäjät. 

Mitä Creative and Inclusive Finland tekee?

Tukee luovan ja osallistamalla osaamisen hankkeita

Tukee luovan ja osallistamalla osaamisen hankkeita

Tuemme konkreettisilla toimenpiteillä Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksiin kuuluvia hankkeita, jotka toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

 • Käynnissä olevien hankkeiden toiminnan kehittäminen

 • Seminaarien, työpajojen ja verkostotapahtumien järjestäminen

 • Hankkeiden itsearvioinnin edistäminen

 • Hankkeiden viestinnän vahvistaminen ja toiminnan näkyvyyden lisääminen

 • Hanketoiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen


Lisätietoja käynnissä olevista hankkeisista löydät täältä.
Lisätietoja tulevista tapahtumista ja työpajoista löydät täältä.

Aktivoi ja tukee

Aktivoi ja tukee

Aktivoimme ja tuemme alan toimijoita luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen toimenpidekokonaisuuksien hankehakujen yhteydessä.

 • Hanketyöpajojen ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen

 • Hankeideoiden ohjaus ja kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa

 • Hankekumppaneiden verkostojen vahvistaminen

Lisätietoja ESR-rahoituksesta ja luovan osaamisen sekä osallistamalla osaamisen toimenpidekokonaisuuksista löydät täältä.

 

Välittää tietoa

Välittää tietoa

Olemme aktiivinen tiedonvälittäjä.

 • Luovan ja osallistavan osaamisen alaan kuuluvan tiedon kokoaminen ja välittäminen

 • Alaa koskevien selvitysten ja tutkimusten julkaiseminen

 • Säännöllinen yhteydenpito laajaan sidosryhmäverkostoon

 • Rahoitusmahdollisuuksista ja ESR-rahoituksesta tiedottaminen

Lisätietoa rahoituksesta löydät täältä.

Lataa alan selvityksiä ja oppaita täältä.

Luo ja vahvistaa verkostoja

Luo ja vahvistaa verkostoja

Luomme ja vahvistamme verkostoja, jotka edistävät valtakunnallista toimintaa luovan osaamisen ja osallistavan osaaminen alalla.

 • Oppilaitosverkoston toiminnan tukeminen

 • Kunta- ja aluekehittäjien verkoston vahvistaminen

 • Alueellisten verkostojen luominen

Keitä olemme?

Creative and Inclusive Finlandin
päätoteuttaja on Taideyliopisto.

Osatoteuttajia ovat

Helsingin kaupunki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Luckan r.f. 
sekä Seinäjoen ja Oulun kaupungit. 

Hanketta hallinnoi Opetus-ja kulttuuriministeriö ja rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Työryhmä

Projektipäällikkö | jutta.jaakkola@uniarts.fi
Tiedottaja | kaisa.larjomaa@uniarts.fi
Aluekoordinaattori | kirsi.siltanen@uniarts.fi
Osallistamalla osaaminen | katri.halonen@metropolia.fi
Osallistamalla osaaminen | leena.bjorkqvist@metropolia.fi
Osallistamalla osaaminen | mai.salmenkangas@metropolia.fi
Osallistamalla osaaminen | riikka.wallin@metropolia.fi
Media-asiantuntija | jussi.linkola@metropolia.fi
Osallistamalla osaaminen | silja.suntola@xamk.fi
Osallistamalla osaaminen | antti.leppilampi@xamk.fi
Luova osaaminen | taina.seitsara@hel.fi
Luova osaaminen | katriina.rosavaara@hel.fi
Pohjoismaiset ja suomenruotsalaiset verkostot | anki.hellberg@gmail.com
Pohjoismaiset ja suomenruotsalaiset verkostot | sebastian.weckman@luckan.fi
Tiedottaja - pohjoismaiset ja suomenruotsalaiset verkostot | liselott.linden@luckan.fi
Alueellinen toiminta - Etelä-Savo | kaija.villman@xamk.fi