Regional förstärkning av kreativt kunnande och ungas delaktighet

Creative and Inclusive Finland har gjort en utredning om regionala strukturfondsprojekt som beviljats inom kreativt kunnande och kunnande genom att engagera för åren 2014–2016. De traditionella kulturbranscherna såsom musik och film får endast en liten del av de regionala strukturfondsmedlen. Inom kreativt kunnande i den regionala utvecklingen har spelindustrin en topposition.

Strukturfonderna erbjuder finansiering för en jämlik utveckling av regionerna och sysselsättningen. Utredning fokuserar på innehållet: vad som görs, var det görs och vem som gör det samt undersöker inom vilka branscher och genom vilka åtgärder strukturfondsprojekten försöker stödja kreativt kunnande och kunnande genom att engagera i olika delar av landet.

Läs hela utredninger här

 

Mer information:

Regionkoordinator Kirsi Siltanen, , 050 577 2934
Projektchef Jutta Jaakkola, , 040 700 6275