Tusen tack!

Projektet Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland går mot sitt slut som koordinerande ESF-projekt. Tusen tack till alla som varit delaktiga i projektet och för alla samarbeten och diskussioner! Tack till alla inom kultur och de kreativa branscherna, ungdomsinspiratörer, personal inom alla projekt, samarbetsparter och till alla som läst våra infobrev och följt oss på sociala medier!

Aktuella publikationer

Under de senaste 2,5 åren har följande publikationer och infomaterial producerats. Hoppas att ni har nytta av dem i era nuvarande och kommande projekt.

Här finns länkar till materialet:

Du hittar länkar till olika projektverktyg via vår hemsida. Glöm inte ProjektProffs-stödvärktyget!

Koordineringen förtsätter

Under hösten 2017 ordnades en ny ansökningsomgång gällande koordineringsprojekt.

Det nya koordineringsprojektet inom ungdomarnas delaktighet kommer att skötas av Yrkeshögskolan Metropolia och som kontaktperson fungerar Katri Halonen. Projektet heter OSUMA (TRÄFF) och mer info hittas på nästa års sida på adressen osuma.metropolia.fi.

Tusen tack, på återseende och allt gott!